Vinaora Nivo Slider

Rys historyczny Michałowa

Rozmiar czcionki:

Początki historii Michałowa sięgają XVIII wieku. W pierwszej jego połowie w dobrach gródeckich, na prawym brzegu rzeki Supraśl, powstała mała wieś Niezbodcze. Kilkadziesiąt lat później stała się ona własnością polskiego szlachcica Seweryna Michałowskiego. Z biegiem lat zbudował on młyn wodny, a naprzeciwko budynku mieszkalnego - gorzelnię i browar. Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku, wykorzystując fakt napływu w te rejony przemysłowców postanowił założyć w swoim majątku kolonię dla fabrykantów przemysłu włókienniczego. W 1832 roku opracował plan układu przestrzennego przyszłego osiedla, na którym zaznaczył rynek i sześć ulic. Osiedla zaprojektował w kolanie rzeki Supraśl, aby w pobliżu jej koryta można było wybudować dużą ilość fabryk. Kolonię tę nazwał właśnie Michałowo.

Do 1863 roku osada rozwijała się bardzo dynamicznie. Oprócz przemysłu włókienniczego doskonale funkcjonowało rzemiosło i handel. Te dwa ostatnie działy gospodarki, w początkowym okresie, opanowali głównie Żydzi, którzy przybyli do Michałowa z Królestwa Polskiego, Jałówki i innych sąsiednich miasteczek. Klęska powstania styczniowego zahamowała ten rozwój. Michałowski został zesłany na Syberię, a jego majątek skonfiskowano.

Uwłaszczenie chłopów przyczyniło się do napływu i osiedlania się w Michałowie ludności polskiej i białoruskiej z pobliskich wiosek. Takim sposobem Michałowo stało się osadą wielonarodowościową i w 1890 roku liczyło ponad 3 tys. mieszkańców. W jednym mieście żyli wspólnie Niemcy, Żydzi, Białorusini i Polacy.

Współistnienie tych narodowości skutkowało budową kolejnych świątyń. Kolejno pojawiały się synagoga (1890), kościół protestancki (1898), cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja (1908) oraz kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej (1910). Budowie świątyń towarzyszyło również powstawanie kolejnych fabryk, zakładów, młynów oraz szkoły.

Ten okres rozwoju został niestety przerwany przez wybuch I wojny światowej, która spowodowała ogromne straty w przemyśle i ludności Michałowa. W wyniku działań wojennych przestało istnieć 36 zakładów włókienniczych.

W okresie międzywojennym Michałowo było siedzibą zarządu gminy oraz ośrodkiem przemysłowo - usługowo - handlowym. Działała straż pożarna i policja. Od 1921 do 1936 roku ludność Michałowa wzrosła o 3702 mieszkańców i liczyła 5878 osób. Najliczniejszą grupę stanowili prawosławni - 2741 osób, po nich katolicy - 2215 osób, wyznawcy judaizmu - 732 osoby i ewangelicy -190 osób. Można stwierdzić, że był to wspaniały okres w rozwoju naszego miasta.

Niestety wybuch II wojny światowej położył mu kres.

Po zajęciu północno-wschodniej Polski przez ZSRR wszystkie fabryki w Michałowie upaństwowiono. Po dokonanej w nich częściowej modernizacji zakłady te pracowały na trzy zmiany. Upaństwowiono też młyny, a sklepy prywatne zastąpiono dwoma sklepami państwowymi. Jedynie rzemiosło świadczyło usługi według starego zwyczaju. Z trzech szkół utworzono jedną - dziesięciolatkę.

Władze sowieckie zaczęły również dokonywać czystek. Wywożono lub zabijano działaczy politycznych, policjantów, niektórych oficerów wojskowych, urzędników służb leśnych i państwowych, a także przedsiębiorców, kupców i właścicieli majątków ziemskich oraz bogatych chłopów.

Kolejne zniszczenia były już efektem okupacji niemieckiej. Do tego rozpoczęły się prześladowania Żydów. Już w sierpniu 1941 roku zorganizowano dla ponad 230 michałowskich wyznawców judaizmu getto typu otwartego. Gdy wreszcie 22 lipca 1994 roku miejscowość została wyzwolona, uciekający hitlerowcy postanowili zniszczyć wszystkie fabryki. Ocalały jedynie dwa budynki fabryczne: nieduża murowana przędzalnia przy ulicy Białostockiej i drewniana prymitywna tkalnia przy ulicy Fabrycznej.

Z tej traumy udało się otrząsnąć dopiero na początku lat 50 minionego wieku. Do Michałowa znów zaczął wracać przemysł. W okresie od 1956 do 1962 roku wybudowano piękny obiekt przemysłowy – fabrykę włókienniczą. W następnej kolejności pojawiły się m.in. pawilon handlowy, stacja paliw, zakład odzieżowy i zakład mleczarski. Założono w 1972 roku Spółdzielnię Mieszkaniową w Michałowie. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców gminy było utworzenie przez Ministerstwo Rolnictwa, zarządzeniem z 31 maja 1976 roku, Państwowego Gospodarstwa Rolnego, które po 32 miesiącach przekształcono w Kombinat Rolny Michałowo. Funkcjonowało przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące oraz szkoła zawodowa.

Michałowo od dawna spełniało na terenie gminy i nie tylko funkcję ośrodka przemysłowego, kulturalnego i oświatowego. Ze względu na charakter zabudowy, poziom infrastruktury oraz utrzymywaniem się przez znikomy odsetek ludności z rolnictwa, Michałowo było przez długi okres uważane za miasteczko, choć nie posiadało statusu miasta.

Naczelnikami w gminie Michałowo byli Michał Gryko, Bożena Krysztofiec, Zenon Bezubik i Sławomir Jośko, który po zmianie ustawy o samorządzie gminnym w 1991 roku został pierwszym wójtem. Jego następcą był Włodzimierz Konończuk. Wszyscy z zaangażowaniem pełnili swoje funkcje i wnieśli ogromny wkład w dzisiejsze oblicze Michałowa.

W wyniku reformy samorządowej z 2002 roku i wprowadzenia bezpośredniego wyboru wójta urząd ten nabrał jeszcze większego znaczenia. Jednocześnie mieszkańcy gminy zaczęli wierzyć, że ich wybór ma znaczenie i że realnie mogą wpływać na jej rozwój.  Wówczas Wójtem gminy został wybrany Marek Nazarko. Od 1 stycznia 2009 roku, kiedy Michałowo otrzymało prawa miejskie został on pierwszym burmistrzem Michałowa. Ta właśnie data, dzień nadania praw miejskich, jest najważniejszą we współczesnej historii gminy. Wizytówką miasta i jego symbolem jest oddany do użytku w 2010 roku ratusz o ciekawej bryle architektonicznej.

6 września 2012 roku do Michałowa przyjechał z oficjalną wizytą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Jego wizyta była wyrazem uznania dla starań całej społeczności lokalnej i ciężkiej pracy wspierającej rozwój gminy.

 

 

obejrzyj galerię

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poprzedni miesiąc: 1
Ogółem: 212019

Estonia 100%