Vinaora Nivo Slider

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”

Rozmiar czcionki:

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

osi priorytetowej 3. Rozwój turystyki i kultury

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

W dniu 3.06.2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego: Karola Pileckiego i Jacka Piorunka a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Burmistrza Michałowa Marka Nazarko zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Planowany cel operacji: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Michałowo poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Okres realizacji: 2013-2014 r.

Wartość inwestycji: 3 869 237,76 PLN

Dofinansowanie: 2 149 586,40 PLN

 

port

zagle rowery

skwer mapa

Projekt polega na stworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie turystyki oraz stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Michałowie i nad Zalewem Siemianówka. W ramach projektu zostanie utworzony park miejski w Michałowie z galerią zewnętrzną do prezentacji wystaw oraz infokioskiem. Nad zalewem Siemianówka powstanie zaplecze dla rozwoju żeglarstwa, zostanie utworzona plaża, powstaną obiekty turystyczno-rekreacyjne: molo, wieża widokowa oraz wiata. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw z branży sektora turystycznego w Gminie Michałowo. W projekcie przewidziane jest wykorzystanie technologii ICT.

Realizacja projektu obejmuje:

 1. Rewitalizację obszaru położonego w obrębie dawnego rynku w Michałowie.
 2. Rekultywację plaży w Bondarach.
 3. Budowę wieży widokowej w Bondarach.
 4. Budowę pomostu drewnianego nad Zalewem Siemianówka w Bondarach.
 5. Budowę wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej.
 6. Zakup wodnego placu zabaw.
 7. Zakup kiosku internetowego wraz z oprogramowaniem.
 8. Zakup zestawu łodzi.
 9. Zakup pomieszczeń gospodarczych.
 10. Studium wykonalności.
 11. Nadzór inwestorski.

 • 120
 • 121
 • 130
 • 133
 • 137
 • 144
 • 151
 • 154
 • 172
 • 175
 • pomost
 • wiata
 • wieza
 • zabawki1
 • zabawki2

 

Poniżej łącza do podglądu infokiosku zainstalowanego w Parku MIejskim w Michałowie oraz do aplikacji mobilnej (gra terenowa na urządzenia z systemem Android).

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%