Vinaora Nivo Slider

Informacja LGD Puszcza Knyszyńska - nabory wniosków

Rozmiar czcionki:

lgd puszcza knyszynskaInformujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabory wniosków - Usługi senioralne, wsparcie rodzin i społeczności lokalnych, infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 1/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.3 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi senioralne; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności
 
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 2/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
 
Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 maja 2019r. a zakończy 28 maja 2019r.

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%