Vinaora Nivo Slider

Edukacja ekologiczna

Rozmiar czcionki:

 

O NAS

 

Gmina Michałowo jest placówką samorządową, która prowadzi edukację ekologiczną. Głównym terenem podejmowanych przez nas działań jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi, ale realizowane są również programy, które swoim zasięgiem obejmują całe miasto, a często i województwo.

Przy zaangażowaniu jednostek podległych Gminy prowadzimy zajęcia dla klas, kół zainteresowań i grup zorganizowanych, organizujemy konferencje i seminaria dla nauczycieli, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz inne akcje skierowane do mieszkańców Gminy.

Celem naszej działalności jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA AKTYWNEGO UDZIAŁU W REALIZOWANE PRZEZ NAS DZIAŁANIA I ZGŁASZANIE PROPOZYCJI WSPÓŁPRACY.

 

LOKALIZACJA

 

Gmina Michałowo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. Jest częścią powiatu białostockiego, a samo miasto Michałowo położone jest 36 km na wschód od Białegostoku.

Gmina Michałowo graniczy:

-       od południa z gminą Narewka (długość granicy 26,3 km);

-       od południa z gminą Narew (długość granicy 23,4 km);

-       od północy i północnego - zachodu z gminą Gródek (długość granicy 62,3 km);

-       od zachodu z gminą Zabłudów (długość granicy 24,0 km).

Od wschodu Gmina Michałowo graniczy z Białorusią. Jest to granica państwowa
a zarazem Unii Europejskiej i wynosi 19,61 km. To granica lądowa przebiegająca
w większości w terenie zalesionym. Na obszarze gminy znajduje się 80 miejscowości, w tym 26 sołectw. Jej powierzchnia to blisko 410 km2. Gmina liczy 6704 mieszkańców, z czego 3073 mieszkańców żyje w stolicy gminy – Michałowie.

 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi

 

Obszar Doliny Narwi stanowi jeden z największych w Europie Środkowej kompleksów mokradeł, kształtowanych przez coroczne wylewy rzeki. Wykształciły się tutaj ekosystem bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt rzecznych, z mozaikowym układem siedlisk wodnych, wilgotnych oraz lądowych. Taki układ zapewnia egzystencję unikatowej w skali Europy faunie i florze. Zwłaszcza na odcinku od Zbiornika Siemianówka do Narwiańskiego Parku Narodowego, dolina Narwi stanowi ostoję dla wielu rzadkich gatunków. W skład Obszaru wchodzi północny fragment nadleśnictwa, tworzący pas od granicy państwa aż do zachodniej granicy nadleśnictwa za miejscowością Narew. Obejmując obszar na południe od zbiornika Siemianówka i Dolinę Narwi.

 

Zbiornik SIEMIANÓWKA

Zbiornik Siemianówka stanowi ważną ostoję ptaków lęgowych, a także miejsce ich postoju i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek. Na duże znaczenie ornitologiczne tego terenu wpływa kilka czynników. Jest to niewątpliwie zbliżony do naturalnego charakter zbiornika, który mimo swej sztucznej genezy ma szeroki zespół siedlisk dogodnych do gniazdowania dla różnych grup systematycznych ptaków (zwłaszcza wodno-błotnych) oraz bogatą bazę żerową dla migrujących ptaków. Akwen ten jest także jedynym tak wielki rezerwuarem wodnym
w promieniu wielu kilometrów przyciągającym tym samym ptaki o każdej porze roku.

Jedyny w skali europejskiej zbiornik wodny ze skupiskiem ptaków obejmującym około 160 gatunków ptaków wodno-błotnych, z czego prawie jedna trzecia to gatunki zagrożone w skali światowej (m.in. bąk, świstun, błotniak łąkowy, kureczka kropiatka, batalion, perkoz rdzawoszyi, cietrzew, derkacz, mewa mała i wodniczka). Najliczniej występują: mewa śmieszka, łyska, rybitwa czarna oraz kaczki - czernica i krzyżówka. 
Położony w obszarze Zielonych Płuc Polski zalew wodny Siemianówka to również jedno z największych sztucznych jezior zaporowych. Jest większy od jeziora Wigry. Jego powierzchnia to ponad 30 kilometrów kwadratowych. Nic więc dziwnego, że Siemianówka jest wymarzonym miejscem dla pasjonatów wędkarstwa, którzy mają tu wspaniałe warunki do uprawiania tego zajęcia wyczynowo lub rekreacyjnie. Zbiornik został sztucznie zarybiony. W wodach zalewu żyje 28 gatunków ryb. Są to między innymi: karp, karaś srebrzysty, leszcz, lin, boleń, jaź, kleń, miętus, okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga i węgorz.
 Poza tym obrzeża zalewu są ostoją łosia, jelenia europejskiego, sarny, dzika i lisa, a południowy brzeg często odwiedzają żubry. Spotkać można również wilki. Stałymi mieszkańcami zalewu i okolic są bobry, norki europejskie i amerykańskie, wydry, jenoty, kuny i borsuki.
Na południu, przy granicy państwa, zbiornik wodny Siemianówka graniczy z Puszczą Białowieską. Piękno i wyjątkowość walorów Zalewu Siemianówka zostały docenione przez twórców filmowych. Powstało tu część zdjęć do produkcji „Opowieści z Narni – Lew, Czarownica i naga szafa” na podstawie książki C. S. Lewisa.

 

EKOTURYSTYKA

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekoturystyki (TIES) ekoturystyka to: odpowiedzialne podróżowanie do naturalnych obszarów, które pomaga zachować stan środowiska naturalnego oraz wspomaga dobrobyt lokalnej społeczności.

 

Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na rozwijanie aktywności turystycznych związanych
z bezpośrednim kontaktem turysty: z przyrodą (szczególnie dotyczy to przyrodniczych obszarów chronionych), poza tym ma na celu dostosowanie wielkości ruchu turystycznego do chłonności turystycznej oraz aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000.

Siemianówka to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Co roku na zalewie odbywają się regaty o Puchar Żubra. Zimą na zamarzniętej tafli zalewu trenują miłośnicy bojerów. W 2008 roku był on areną Mistrzostw Świata i Europy w klasach DN i Iceoptimist juniorów. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z Anglii, Szwajcarii, Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i innych. 

Zimą wokół Siemianówki powstaje wiele tras do narciarstwa biegowego i organizowanych jest wiele imprez rekreacyjnych, m.in. kuligi.

Istotnym elementem rozwoju usług turystycznych jest agroturystyka. Wśród obiektów infrastruktury turystycznej można wymienić:

-       Restaurację „Grand” w Michałowie,

-       Zajazd „WIM” w Michałowie,

-       „Gospodę” w Michałowie.

 

Elementem zagospodarowania turystycznego gminy są szlaki turystyczne. Według informacji Urzędu Miejskiego w Michałowie na terenie gminy istnieją następujące znakowane:

ü  szlaki turystyczne:

-       szlak niebieski „Napoleoński” (Krynki – Żednia) o długości 33 km,

-       szlak żółty „Szlakami prawosławnych świątyń” (Topolany – Jałówka) o długości 45 km,

ü  szlaki piesze:

-       szlak zielony „Narewka – Waliły Stacja” między Puszczą Białowieską a Puszczą Knyszyńską (przez teren gminy przebiega odcinek o długości 31 km: Michałowo – Bondary – Pieńki Zakopce),

-       szlak żółty „Tylwica Majątek – Michałowo” o długości 13,5 km,

ü  szlaki rowerowe:

-       szlak zielony Królowy Most – Jałówka o długości 76 km,

ü  szlaki kajakowe:

-       szlak „Narew” biegnący od zapory w Rybakach do mostu w Zegrzu o długości 415,3 km (przez teren gminy przebiega odcinek o długości 8 km: Bondary – Supruny).

 

 

 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poprzedni miesiąc: 1
Ogółem: 212019

Estonia 100%